Beste bezoeker,

Wij zien dat u een adblocker gebruikt die ervoor zorgt dat u geen advertenties ziet op itqa.nl. Dit vinden wij jammer, want itqa.nl is mede dankzij deze advertenties gratis toegankelijk. Wilt u een uitzondering maken voor itqa.nl door deze te whitelisten?
!

Redactiestatuut en disclaimer

Redactiestatuut

Webwereld verschaft dagelijks nieuws over ict en aan ict-gerelateerde onderwerpen. Daarbij gaat de redactie van Webwereld zo objectief en nauwkeurig mogelijk te werk.


De redactie van Webwereld is onafhankelijk. De redactie is als enige verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud van Webwereld en verricht haar journalistieke taak zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie ook. Er bestaat een strikte scheiding tussen redactie en commercie.


IDG Nederland is uitgever van Webwereld en draagt zorg voor de commerciële exploitatie van de site. Het redactiebudget wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van IDG Nederland.


De redactie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor commerciële uitingen van derden die op de site en in de nieuwsbrief verschijnen. Adverteerders kunnen op geen enkele manier invloed uitoefenen op de journalistieke inhoud van Webwereld.


De meningen die in lezersreacties, columns of andere opiniërende bijdragen op Webwereld staan, stemmen niet noodzakelijk overeen met de mening(en) van de redactie.


Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van IDG Nederland. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. IDG Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie.


Aangezien de uitgever op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op reacties van bezoekers komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en kunnen deze nimmer worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van de uitgever van deze website, IDG Nederland.


IDG Nederland behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties, reacties met een commerciële boodschap, reacties welke discriminerend of aanstootgevend zijn of waarbij anderszins fatsoensnormen worden overschreden worden direct verwijderd. IP-nummers worden opgeslagen.


IDG Nederland behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.